Sambandsmodellen

Här kan du själv testa hur en befolkningsförändring påverkar övriga områden i din kommun. Genom att dra i reglagen kan du reglera inflyttningen per år och hur länge inflyttningen ska pågå.
Modellen bygger på de historiska sambanden mellan befolkningsförändringar och övriga områden under de senaste 15 åren. Hur dessa samband ser ut är till viss del specifika för varje kommun. Syftet med modellen är att på konkret sätt illustrera sambanden. Det är dock ingen prognosmodell eftersom vi endast ändrar inflyttningen och förutsätter att allt annat är lika. Sambanden kan även se väldigt olika ut för olika delgrupper av befolkningen men den här modellen hantera sambanden i stora drag.

Klicka här eller i kartan för att gå till modellen
Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa